Radujsja logo

    
radujsja hearder

Privacy statement Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radujsja

Radujsja is een koor bestaand uit ongeveer 30 vrouwelijke koorleden en een vrouwelijke dirigent. Deze komen allen uit Overijssel. Via onze website https://www.radujsja.nl informeren wij u over de activiteiten van ons koor en geven wij een overzicht van optredens uit het verleden. Alleen onze leden, de dirigent en de webmaster kunnen via een persoonlijke inlogcode op een beschermd deel van de website komen. Hierop staan alleen die persoonlijke gegevens waarvoor de leden toestemming hebben gegeven en die van belang zijn voor onderlinge communicatie. Daarnaast zijn hier onze liederen opgenomen die via de website te oefenen zijn.

Radujsja vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden / vrienden van groot belang en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Radujsjahoudt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat Radujsja:

- In deze privacyverklaring duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens

verwerkt

- Niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk

- U om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist  is

- Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om een gevraagde dienst

te kunnen leveren of wanneer Radujsja daar wettelijk toe verplicht is

- Voordat zij uw gegevens met derden deelt,  maakt zij afspraken met die derde partij, wat er voor zorgt dat de derde partij uw gegevens niet voor andere doeleinden mag gebruiken

- Passende beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 

eist van partijen die in opdracht van Radujsja uw persoonsgegevens verwerkt

- Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen

– Bij emails aan meerdere personen deze emailadressen uitsluitend in bcc gebruiken

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het privacy reglement of wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen, dan kunt u Radujsja bereiken via mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website: https://www.radujsja.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanmelden van uw lidmaatschap, laat u bepaalde gegevens bij Radujsja achter. Dat zijn persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor de volgende doeleinden

- Voorletters, achternaam, adres en woonplaats: communicatie

- E-mailadres: communicatie

- Telefoonnummer: communicatie                     

- Geboortedatum: identificatie, voor het geval iemand dezelfde voorletter en achternaam heeft

–Stemgroep: voor juiste koorbalans
- Bankrekening nummer: bij automatische incasso

Verstrekking aan derden

Wanneer Radujsja uw gegevens aan een derde verstrekt (bv voor plaatsing op het besloten deel van de website),  zorgt Radujsja d.m.v. een verwerkersovereenkomst  ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dan de gevraagde dienst. Ook komt Radujsja  hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd na gereedkomen van de opdracht.

Beveiligen en bewaren

Radujsja neemt passende organisatorische- en technische  beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Radujsja ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens;  dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd zijn en dat de door Radujsja getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Radujsja bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en of wettelijk verplicht.

Bij opheffing van uw lidmaatschap verwijdert Radujsja uw gegevens uit het ledenbestand.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Radujsja kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zal Radujsja op haar website https://www.radujsja.nlpubliceren.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.